Showing 1–12 of 20 results

VERTU XÁCH TAY NGA

Vertu Signature S Alligator

100,000,000 
188,000,000 

VERTU XÁCH TAY NGA

Vertu Signature S điểm vàng

135,000,000 

VERTU XÁCH TAY NGA

Vertu constellation

13,000,000 

VERTU XÁCH TAY NGA

Vertu Ascent Ti

18,500,000 
110,000,000 

VERTU XÁCH TAY NGA

Vertu Signature M Gold

58,000,000 

VERTU XÁCH TAY NGA

Vertu Constellation Touch

15,500,000 

VERTU XÁCH TAY NGA

Vertu Ti Black Leather

20,500,000 

VERTU XÁCH TAY NGA

Vertu Ti White Leather

20,500,000 

VERTU XÁCH TAY NGA

Vertu constellation

55,000,000 
75,000,000 
Call Now Button